User description

Điều chỉnh Phụ phí covid - Có hiệu lực từ 14/02/2022Đại dịch COVID-19 đã và đang tác động đáng kể đến ngành hàng không cũng như chuỗi cung ứng toàn cầu. Để có thể tiếp tục duy trì tính ổn định và chất lượng dịch vụ vận chuyển quốc tế cho Quý khách cùng khách hàng của mình, phụ phí covid dhl đã tạm thời áp dụng Phụ phí covid (ESS) từ năm 2020.Từ thời điểm phát sinh đại dịch, đội ngũ DHL đã tích cực ứng phó và điều chỉnh hoạt động trong mạng lưới toàn cầu, nhằm thích nghi với các diễn biến mới, các quy định của chính quyền, cũng như sự thay đổi liên tục về mặt năng suất hàng không và nhu cầu của Quý khách hàng.